Klaverjascompetitie 2019-2020

08 oktober 2019


Na de 2e avond is de stand wat gewijzigd. Tonny Feenstra bezet nu de 1e plaats die zij overnam van haar man Anne. Anne is gezakt naar de 5e plaats met daartussenin Kees Gaal, Joost Hagoort en Yvonne Schmidt. De verhouding dames/heren bij de bovenste 10 is gelijk, 5 dames en 5 heren.

Volgende avond is 21 oktober a.s.

klaverjasscore 2019-2020.pdf

Categorieën