Jeugdcommissie


De Jeugd Commissie heeft als doelstelling om de mini's en de juniorleden van de vereniging op te vangen, te begeleiden en voor hen activiteiten te organiseren, zodat zij met veel plezier een balletje komen slaan op onze club. 
 
De nadruk ligt hierbij op het recreatieve aspect van het tennissen. Het prestatieve aspect valt onder het SelectiePlan. Door veel verschillende activiteiten te organiseren willen we zoveel mogelijk mini's en jeugdleden bereiken. De Jeugd Commissie wordt hierin ondersteund door vele ouders die per activiteit benaderd worden.
 
Voorzitter
Vacant
 
Leden
Vacant
Vacant
Focus Tennis Academy