Informatie voor Sponsoren


Als actieve, maar zeker ook gastvrije vereniging vertellen wij u graag over de mogelijkheden hoe wij iets voor elkaar kunnen betekenen in het kader van sponsoring.

Geen sponsoring maar samenwerking
 
Het woord sponsoring wordt veelal gezien als een financieel éénrichtingsverkeer, namelijk de sponsor draagt bij aan de financiële middelen van een vereniging. Wij zien dat echter heel anders. Laten we het vanaf nu dus in plaats van sponsoring, een samenwerking noemen, om onze gezamenlijke doelen te bereiken; het iets voor elkaar willen en kunnen betekenen.
 
Ons sponsorbeleid is heel transparant en wij maken geen uitzonderingen of verschillen tussen sponsors. Wel is het ons beleid dat voor iedere reclame-uiting die wij mogelijk maken een vaststaand sponsortarief gekoppeld is. De tarieven voor de diverse reclamemogelijkheden bespreken wij graag met u in een persoonlijk gesprek.
 
Ook bespreken wij met u de mogelijke kosten die op u afkomen bij het (laten) maken van sponsoruitingen. Ons beleid richt zich op netto inkomsten voor de vereniging waarbij reclamekosten in principe voor rekening van de sponsor komen.
 
Onze tegenprestatie, het zo goed en effectief mogelijk zichtbaar maken van uw reclame en promoties, hangt af van de mogelijkheden die u wenst. Deze mogelijkheden zijn tariefafhankelijk. Ons sponsorbeleid heeft echter in zich dat wij altijd uitgaan van een meervoudige reclame-uiting. Afhankelijk van onze overeenkomst zal uw reclame minimaal 2-maal zichtbaar zijn op ons park en/of in ons clubhuis. Marketingonderzoeken hebben aangetoond dat een herhalende reclame, en op meerdere manieren, effectiever is dan enkelvoudige reclame. De kracht van reclame zit hem in de herhaling en het opnieuw aandacht trekken.
 
In principe gaan wij met u altijd een 3-jarige overeenkomst aan. Sponsors waarmee wij in het verleden, onder een ander of eerder geldend sponsorbeleid , een overeenkomst mee sloten, kunnen vallen onder andere bepalingen en gaan niet automatisch mee in de meervoudige reclame-uitingen.
 
In het contract wat wij met u aangaan bepalen we samen met u de inhoud en de voorwaarden, dit inclusief de wederzijdse verplichtingen.
 
Naast de zakelijke samenwerking die wij aangaan met u, willen wij u vanaf nu ook nadrukkelijker gaan betrekken bij hetgeen zich afspeelt binnen onze vereniging. Zo is het volgens ons ook van belang dat u weet wat er zich afspeelt binnen de vereniging, wat ons verenigingsbeleid en visie zijn, en hoe wij uw bijdragen ten goede laten komen van de vereniging. Daarnaast nodigen wij u ook graag als gast uit bij speciale sponsoractiviteiten, en gezamenlijke bijeenkomsten of sportieve activiteiten.
 
De mogelijke reclame-uitingen
 
Wij werken niet met sponsorpakketten, maar met sponsormodules. We bespreken samen met u welke reclame-uitingen staan tegenover een bepaald sponsortarief. U bepaalt uitendelijk uw wensen en is het, door de transparante tegenoverstaande tarieven, voor u exact duidelijk wat u daarvoor van ons terug mag verwachten.
 
Omgekeerd kan het zijn dat u als sponsor aan onze vereniging een bepaald sponsorbedrag wilt schenken. Samen met u bepalen wij dan wat wij, binnen de grenzen van dit bedrag, voor u kunnen bieden aan mogelijkheden. Wij maken dan in overleg met u een zo goed mogelijk passend aanbod van reclame-uitingen. Voor deze groep 'grotere' sponsors is het vanzelfsprekend dat wij ons concept 'meervoudige en herhalende reclame-uitingen' nog gerichter kunnen toepassen, en dat wij uw reclame, door het nog vaker te tonen, nog effectiever kunnen maken.
 
Als vereniging zijn wij soms, in bepaalde gevallen en bij de diverse activiteiten, gebaat bij een sponsoring 'in natura'. Dat betekent dat u ons, in plaats van (of een deel van) een financièle bijdrage, diensten of producten levert. Uiteraard staan daar ook één of meerdere reclame-uitingen tegenover.
 
Wij zien er naar uit om alle mogelijkheden, uw bijdragen en onze tegenprestaties, zo goed en uitgebreid mogelijk met u te kunnen bespreken in een constructief en prettig gesprek.
 
Onze en uw mogelijkheden en modules
 
De mogelijke reclame-uitingen zijn divers en bespreekbaar. Hier volgt een opsomming van mogelijkheden en te maken combinaties.
 
Naamsvermelding / logo op:

- Hoofdsponsorbord / Welkom bord bij entree park
- Narrowcasting (reclame in carrousel op HD scherm) en reclame (logo)bordje op het park
- Website
- Winddoeken op de banen
- Toernooi sponsoring
- Telborden op de banen
- Zitbankjes op de banen
- Kledingsponsor
- Naamsvermelding en promotie bij activiteiten
- Naamgeving van een baan
- Hoofdsponsor Clubkampioenschappen
- Hoofdsponsor Open Toernooi
 
Wij hopen dat wij u met deze informatie voorlopige inzage hebben verschaft over onze vereniging, uw mogelijkheden als sponsor, onze verplichtingen als vereniging, en hoe wij u zien als bijzondere 'vriend van d'Oudelande'.
 
Wanneer u nieuwsgierig bent geworden, komen wij graag met u in gesprek om te komen tot een mooie en vriendschappelijke samenwerking. Neem gerust contact met ons op via vriende[email protected] of met een van onderstaande leden van de sponsorcommissie.
 
Leden
Ronald Soffree (06 - 822 371 70)
Annemieke Kroeze (06 - 305 186 41)