Algemene informatie

 

Wij hebben het genoegen om onze Tennisvereniging d'Oudelande aan de Oosterparkweg 9 in Ridderkerk aan u voor te stellen. Onze vereniging is opgericht op 5 juli 1979. In 1981/1982 werd er gestart met 6 gravelbanen en een portocabin als clubhuis, enkele jaren later gevolgd door ons clubgebouw.

In alle tussenliggende jaren zijn we gegroeid tot wat we nu zijn. Een vereniging met 500 leden, een pas verbouwd clubhuis, 8 all-weather SmashCourt tennisbanen, 1 mini SmashCourt tennisbaan, allemaal met kunstlicht, en het hele jaar geopend!
Met enthousiaste vrijwilligers worden er het gehele jaar verschillenden toernooien en feestavonden georganiseerd, ook voor de jeugd. Behalve tennissen worden er diverse nevenactiviteiten ontplooid. Zo is er een sterk groeiende bridgeclub en een klaverjasclub die beide in het winterseizoen actief zijn.
 
Dankzij een enthousiaste sponsorgroep, onder de naam "De Vrienden van d'Oudelande", hebben we al vele jaren extra verenigingsactiviteiten kunnen realiseren.
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt telkens met een jaar verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden. Bij niet tijdige opzegging is men de contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.
 
 • Bardienst Alle senioren tot 73 jaar zijn verplichte enkele bardiensten te vervullen. Aan het begin van het seizoen moeten deze bardiensten op onze website door de leden zelf gepland worden. De bardiensten kunnen worden afgekocht bij de barcommissie. Niet nakomen van bardiensten leidt tot een boete. Tijdens het eerste kalenderjaar van je lidmaatschap hoef je slechts 1 bardienst te draaien.
 • Spelerspas  Na uw inschrijving meldt de ledenadministrateur u aan bij de KNLTB. Na acceptatie door de KNLTB ontvangen wij uw definitieve spelerspas. Na betaling van de contributie (en zo nodig het invullen van de bardienst) kunt u de pas ophalen in de kantine.
 • Bijeenkomst nieuwe leden Aan het begin van het seizoen organiseren wij voor de nieuwe leden een bijeenkomst, waarop men kan kennismaken met enkele bestuursleden en waarop wij proberen u wegwijs te maken binnen onze vereniging.
 • Website Onze vereniging heeft een website, waarop alle informatie over de vereniging te vinden is: www.deoudelande.nl Nadat uw lidmaatschap is geaccepteerd, kunt u bij onze ledenadministratie ([email protected]) een inlogcode opvragen. Hiermee kunt u inloggen op het voor leden afgeschermde deel van de website. Alle informatie en nieuwsbrieven worden via de website en de mail aan u doorgegeven.
 • Toegang park Ons tennispark kent eigenlijk geen vaste openingstijden. Leden kunnen met hun ledenpas het buitenhek en de voordeur van ons clubhuis openen. Hierdoor krijgt men toegang tot de banen, de banenverlichting, het elektronische afhangbord, de kleedkamers en de toiletten. Leden kunnen dus altijd terecht om te spelen. Het vraagt uiteraard wel wat discipline: na het spelen de banenverlichting uit, de voordeur en het toegangshek dicht doen.
 • Elektronisch afhangbord Indien u op onze banen wilt spelen, bent u verplicht dit op het elektronische afhangbord in het voorportaal van het clubhuis aan te geven. Daarbij moet u gebruik maken van de aan u verstrekte spelerspas.
 • Baanschema De beschikbaarheid van onze banen wordt geregeld in het Baanreglement. Daarin is o.a. te vinden, wanneer en op welke banen jeugdspelers voorrang hebben en tot hoe laat jeugdspelers mogen spelen. Op dagen dat er competitie gespeeld wordt, zullen de benodigde banen op het afhangbord geblokkeerd worden. In principe blijven de banen 7 en 8 daarbij zo veel mogelijk beschikbaar voor vrij spelen.
 • Racketavond Op maandagavond is er iedere week racketavond en op woensdagochtend een racketmorgen. De aanwezige leden worden dan in dubbels ingedeeld door de leiding van die dag. Er wordt een half uur gespeeld, waarna er een nieuwe indeling wordt gemaakt. Een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met andere leden van de vereniging. Ook leuk, omdat je tegen allerlei sterktes komt te staan.
 • Tennisles Bij onze vereniging wordt tennisles gegeven door Tennis Tuning Academy. Tennis Tuning Academy heeft diverse aanbiedingen met tennislessen voor jong en oud. Tennislessen worden in het algemeen op de banen 7 en 8 gegeven.
 • Competitie Leden van d’Oudelande zijn ook lid van de KNLTB en daardoor gerechtigd om deel te nemen aan landelijke of regionale competities. Inschrijving voor regionale competities gebeurt via onze technische commissie. Informatie en inschrijfformulieren verschijnen op onze website.
 • Toernooien Binnen onze vereniging worden diverse toernooien georganiseerd. Informatie en inschrijfformulieren verschijnen op onze website. Als wij informatie ontvangen van open toernooien van andere vereniging wordt dit in de kantine opgehangen.
 • Wintercompetitie Omdat wij in het gelukkige bezit zijn van all weatherbanen, kan er bijna het gehele jaar gespeeld worden. Er wordt een interne wintercompetitie georganiseerd.
Andere activiteiten Naast tennis worden er verschillende andere activiteiten bij onze vereniging georganiseerd. Zonder uitputtend te willen zijn, noemen wij er hier enkele: klaverjas, bridge, mosselavond, feestavonden, een jeugdkamp en verschillende andere jeugdactiviteiten.