Kascontrole Commissie


De kascontrole commissie controleert jaarlijks de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Leden
Marc van Alebeek
Rolf Jansen