Kascontrole Commissie


De kascontrole commissie controleert jaarlijks de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Leden
Keetie Duijkers
Rolf Jansen