Vertrouwenspersoon


De vertrouwenspersoon kun je raadplegen als je een geschil hebt binnen de club. Het geschil kan divers van aard zijn en spelen tussen jou en een ander lid/leden, of tussen jou en het bestuur of een commissie.
 
Het is de bedoeling dat de vertrouwenspersoon het geschil van beide kanten bekijkt, daarbij gebruik maakt van hoor en wederhoor en uiteindelijk een advies geeft aan de partijen om het probleem op te lossen of maatregelen te treffen.
 
We handelen volgens de reglementen en de statuten van T.V. d'Oudelande.
 
Lid
Jolande Huizer-Bredius